Generador d’aire calent de gasoil

Legalització d’un generador d’aire calent de gasoil pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a la Molina.