Instal·lació fotovoltaica per autoconsum en una comunitat de veïns

Dissenyem i realitzem una instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit de 12 kWp al Carrer Gran Via amb la cantonada del Passeig de la Pau de Berga, consistent en 36 panells fotovoltaics de 330 Wp. Al tractar-se d’una instal·lació d’ús compartit, tots els veïns del bloc de pisos on està instal·lada reduiran els seus costos en electricitat.