Projecte elèctric de baixa tensió per un supermercat

Amber Enginyeria fa el projecte elèctric de baixa tensió per un supermercat de Berga.